©uroš miloradović uros.miloradovic[at]pm.me

...

Ogrnut u mantilbade
sediš
na drvetu leske.
Prekrštenih nogu,
u papučama,
ljuštiš plodove,
gutaš udice, crve
i olova za pecanje.
Krošnja je zatvor,
kontejner,
čeka za oblake.
Prekidač je slomljen
i sijalica je pregorela.
Navijaš ribu,
puštaš je u bele vode.
Autobus sedefaste puti,
porculanac,
podriguje posle dojenja.
Krećeš se ka radijatoru,
želiš da ga povrediš,
ali stativ ti stoji na putu.
Flaša se preturila,
leži,
gleda napeto kroz monokl.
Ne trepće,
flaša svevideća,
budna,
nedremana.
Flaša nedrmana.

...

Okrutni ananas.
Naduti gospodar kuće,
armiran kao patrijarhat.
Naručuje jela, ućutkava.
Zahteva apsolutnu tropsku poslušnost,
od jutra puni baterije zlovolje.
Traži opeglane košulje za posao,
zakrpljene čarape,
smišlja odmazde za hladnu i preslanu supu.
Ljuti despot,
spaljuje na lomači u dnevnom ritmu.
Mračnjak
strašniji od pape i od srednjeg veka.
Užasniji od dalajlame patrijarha.

Najosnovnije

Pustinjak entuzijasta
preko interneta kupuje
komplet potrepština neophodnih za verski podvig:
sat koji meri otkucaje srca
i versku temperaturu,
pećinu na naduvavanje,
sprejeve za podsticanje molitvenog zanosa,
lampu ubicu za komarce,
čajeve za čišćenje droba i duše,
čuturicu, šibice, kampersku stoličicu,
prostirku za versko prostiranje.
Kupuje sobni bicikl sa svetlećim displejem
(pogodan za pećinske uslove),
malu plinsku bocu,
karte sa motivacijskim porukama za svako jutro.
Kuvalo za svetu vodu,
električni pekač za hostije.
Božiji budilnik.
Pretplatu za Netflix.